توران خانم

تولیدکننده : رخشان بنی‌اعتماد, مجتبا میرتهماسب
مفاهیم : سازمان های مردم نهاد
رشته : علوم آموزشی و تربیتی
توران میرهادی (خُمارلو)، بنیان‌گذار "مدرسه فرهاد"، "شورای کتاب کودک" و "فرهنگنامه کودکان و نوجوانان" بود. در راه‌اندازی نزدیک به 20 نهاد کودکی نقش مستقیم داشت و از شکل‌گیری ده‌ها نهاد کودکی دیگر حمایت کرد؛ تا جایی که از او به‌عنوان معمارِ نهاد کودکی و مادر علمِ تعلیم و تربیت نوین در ایران یاد می‌شود. در این فیلم، تلاش‌ها و نگرانی‌های توران‌خانم در چهار سالِ آخرِ زندگیِ‌اش برای تداوم کارها و اندیشه‌ها در جهت رشد کودکانِ این سرزمین به تصوير كشيده شده است. توران ميرهادي تا پایان عمر 89 ساله‌اش معتقد بود: صلح را باید از کودکی آموخت.