بخش های متنوع مردم بنیان هر جامعه نهادهایی هستند که به صورت مردمی و جدا از ساختار دولتی و بخش خصوصی اداره می شوند .چنین نهادهایی نامی آشنا در تمامی کشورها می باشند که از جمله مهمترین ارکان توسعه به شمار می روند و نقش پررنگی در انسجام اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی ایفا نموده اند. از سنت های خیریه ای مانند نذر و وقف در گذشته تا پلتفرم های آنلاین جذب مشارکت و خدمات مبتنی بر نوآوری اجتماعی در دوران معاصر، همگی نقش ویژه ای در حل مسایل مردم ایفا می¬کنند که مطالعه علمی و تجربی این مساله می¬تواند دید مناسبی را از جایگاه و چالش های این حوزه در اختیار برنامه ریزان قرار دهد.

در کشور ما علی رغم اینکه در سال های اخیر شاهد نگاه ویژه دولت و برخی سازمان های پژوهشی به این حوزه بوده ایم و همایش ها و نشست های پراکنده ای در نقاط مختلف کشور به موضوع سازمان های مردم نهاد توجه نشان داده اند، اما هنور این حوزه به عنوان یک میان رشته علمی در نظام دانشگاهی کشور، جایگاهی ندارد که این به نوبه خود به نهادینه نشدن این مساله مهم در میان اولویت های پژوهشی کشور تاثیر به سزایی داشته است.

در وب سایت حاضر تلاش داریم، با یک نگاه جامع به بخش میانی جامعه، نگاه علمی به این حوزه را ترویج دهیم و ضمن اشاره به دستاوردهای داخلی و بین المللی این حوزه، در زمینه تولید محتوای تخصصی و دانش افزایی گام هایی برداریم.