رضا درمان

عنوان انگلیسی: Reza Darman
مفاهیم : سازمان های مردم نهاد
رشته : علوم آموزشی و تربیتی
کلیدواژه ها:
  • آموزش
  • مناطق محروم
  • رضا درمان مدیر عامل جامعه یاوری فرهنگی است. سازمان خیریه‌ای مردم‌نهادی که در سال ۱۳۶۲ تشکیل شد تا بدون هیچ‌گونه وابستگی سیاسی، مالی و دولتی به رفع کمبودهای آموزشی مناطق محروم و دور افتاده ایران بپردازد.