حذف فیلتر

افراد / اساتید دانشگاه

Brian Howieson

عنوان فارسی: برایان هویزن
محل فعالیت : دانشگاه داندی-اسکاتلند
مفاهیم : فضای عمومی
رشته : علوم مدیریت و مطالعات سازمان ها
کلیدواژه ها:
 • سلامت
 • تغییرات سازمانی
 • موسسات / سازمان های مردم نهاد

  Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

  عنوان فارسی: سازمان منع سلاح‌های شیمیایی
  کشور : هلند
  مفاهیم : سازمان های مردم نهاد
  رشته : علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی
  کلیدواژه ها:
 • صلح
 • منابع علمی / کتب

  Public and Third Sector Leadership: Experience Speaks

  عنوان فارسی: راهبری بخش سوم و عمومی : تجارب سخن می گویند
  پدیدآور : Brian HowiesonJulie Hodges
  ناشر : Emerald Group Publishing
  مفاهیم : فضای عمومی , اقتصاد بخش سوم
  رشته : علوم مدیریت و مطالعات سازمان ها
  کلیدواژه ها:
 • راهبری
 • منابع علمی / کتب

  Communication Strategies of Governments and NGOs

  عنوان فارسی: راهبردهای ارتباطی دولت و سازمان های مردم نهاد
  پدیدآور : Manuel Adolphsen
  ناشر : Springer
  مفاهیم : سازمان های مردم نهاد
  رشته : علوم مدیریت و مطالعات سازمان ها , علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی
  افراد / اساتید دانشگاه

  Amy Singer

  عنوان فارسی: ایمی سینگر
  محل فعالیت : دانشگاه برندایس-آمریکا
  مفاهیم : وقف و امور خیریه
  رشته : علوم مدیریت و مطالعات سازمان ها
  کلیدواژه ها:
 • تاریخ عثمانی