حذف فیلتر

منابع علمی / مقالات

رابطه دولت و سازمان هاي غير دولتي زنان در ايران (جستجوي يك همكاري بهينه)

ناشر : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)
مفاهیم : فضای عمومی , سازمان های مردم نهاد
رشته : علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی , جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی
کلیدواژه ها:
 • زنان
 • دولت
 • همکاری
 • موسسات / سازمان های مردم نهاد

  بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

  عنوان انگلیسی: The Entrepreneurship Development Foundation
  شهر : تهران
  مفاهیم : اقتصاد بخش سوم
  رشته : علوم مدیریت و مطالعات سازمان ها , علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی
  کلیدواژه ها:
 • زنان
 • توسعه
 • موسسات / موسسات خیریه

  موسسه خیریه نیکوکاران شریف

  شهر : تهران
  مفاهیم : وقف و امور خیریه
  کلیدواژه ها:
 • زنان
 • کودکان
 • افراد / فعالان مدنی

  فیروزه صابر

  عنوان انگلیسی: Firoozeh Saber
  مفاهیم : اقتصاد بخش سوم
  رشته : علوم مدیریت و مطالعات سازمان ها
  کلیدواژه ها:
 • کارآفرینی
 • زنان